Toelichting Leeuwarden

 Dit oude schoolgebouw is in de jaren 80 verbouwd tot een complex met 36 studentenappartementen. Alle woningen waren tot het moment van renovatie voorzien van een geiser en gevelkachel. Daar het pand momenteel onder de monumentenzorg valt, mochten er aan de buitenzijden geen verandering worden aangebracht.

Gelet op de beperkte afmeting van de appartementen, is gekozen voor een collectieve warmwatervoorziening en een collectieve cv-installatie. Voor de cv installatie is gekozen voor een cascadesysteem van Ferroli; EnergTop B160 aangesloten op een openverdeler.

Voor de verwarming van het warmwater is gekozen voor een loadboiler. De warmwaterleiding is uitgevoerd met het Viega inline systeem. Hierdoor wordt extra energie bespaard voor de circulatieleiding van het warmwater.