Renovatie passiefhuis p2

Denken in concepten
Als co-maker levert Ferroli Nederland duurzame energetische oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Door met alle betrokkenen partijen in de bouwkolom vanaf het begin van het bouwproces aan tafel te zitten, wordt uiteindelijk beste resultaat bereikt.

Dat conceptueel denken slaat overigens niet alleen op de samenwerking tussen de bouwers maar ook op het klimaatbeheersysteem in woningen. Geen afzonderlijke systemen dus maar gekoppelde systemen die bijdragen aan een zeer laag energieverbruik en tevens zorgen voor een behaaglijk en comfortabel binnenklimaat. En daar komt nog eens bij dat de CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt.

Toepassingen
Project Sleephellingstraat gaat om een monumentaal gebouw met beschermd stadsgezicht. Om dat beeld te handhaven is o.a. gekozen voor nieuwe kozijnen achter de bestaande voorgevelkozijnen. De extra zware kozijnen met drievoudige beglazing zijn met het oog op een optimale klimaatbeheersing zeer functioneel.

Het gebruik van HR ++ glas zorgt naast een verbeterde thermische isolatie ook voor een akoestische isolatie. Om de woning in de zomer niet teveel te laten opwarmen is tevens gebruik gemaakt van zonneschermen. In het kader van duurzaamheid en energiebesparing is airconditioning hierdoor overbodig.

De gevel aan de achterzijde is voorzien van polystyreen blokken. Deze ´piepschuimachtige´ isolatieblokken van 35 cm dik, zorgen voor een egale achtergevel met een RC-isolatiewaarde van 10.

Om warmteverlies aan de binnenkant te voorkomen is de woning volledig geïsoleerd en luchtdicht afgeplakt. Uit metingen blijkt dat de waarde voor luchtdichtheid in deze woningen nog hoger is dan de norm die voor passiefhuizen is gesteld.

Samenstelling installatie
Ferroli Nederland engineerde en leverde de technische installatie voor het verkrijgen van een optimaal binnenklimaat. In de 14 appartementen is gekozen voor individuele verwarming, warm tapwater en ventilatie. Het gaat om de HR-ketel Megadens 4SHR en de WTW-unit HR-Optifor die een gecombineerde rookgas/ventilatieafvoer hebben.

Daarnaast is er een thermisch zonlichtsysteem met twee zonnecollectoren en een 150 liter boiler. Niet alleen het tapwater wordt daarmee verwarmd; een overschot aan warmte gaat naar de cv-installatie. In het voor- en najaar kan de boiler een behoorlijk hoge temperatuur halen en die warmte kun je toevoegen aan de cv als het 's avonds wat kouder wordt. Ferroli Nederland heeft speciaal hiervoor een uitwisselset ontwikkeld. Het Aquasol 4 zonlichtsysteem, bestaande uit de boiler en twee zonnecollectoren, behoort tot de categorie terugloopsystemen; hiermee wordt oververhitting en bevriezing voorkomen. Al met al een typisch voorbeeld van duurzame energie.

Met een opbrengst 5,4 GJ wordt zo'n 80% van de jaarlijkse tapwaterbehoefte gedekt. Dat de keuze voor dit systeem gerechtvaardigd is blijkt wel uit de test die door TNO is verricht, het komt namelijk als beste uit de test.

En dan het ventilatiesysteem. Door de toepassing van de HR-Optifor, met een terugwinrendement op warmte van 96%, worden de ventilatieverliezen tot een minimum beperkt. Tocht- en vochtproblemen behoren zo tot het verleden. Alle toevoer- en afvoerroosters in het kanalenstelsel zijn afzonderlijk middels ronde flexibele slangen aangesloten op het gebalanceerde ventilatiesysteem.

Ze komen samen in de Hybalans Plus luchtverdeelkast, waar ook de inregeling plaatsvindt. De twee verzamelboxen zorgen in combinatie met geluidsdempers na de WTW-unit voor een geluidsarm systeem. In het renovatieproject vindt geen naverwarming plaats van ventilatielucht, maar wordt gebruik gemaakt van LTV-verwarming. Een kamerthermostaat met Opentherm stuurt de cv-ketel aan.

LEES VERDER >>