Warmtedistributie

De term "Warmtedistributie" houdt in dat energie centraal opgewekt wordt en vervolgens in de vorm van warm distributiewater aan meerdere individuele woningen wordt getransporteerd. Andere veelgebruikte termen hiervoor zijn warmte, stadswarmte, collectieve installaties, en dergelijke. De warmte wordt in de woning gebruikt voor centrale verwarming en bereiding van warm tapwater. In Nederland zijn dergelijke systemen al sinds de vroege jaren 20 van de vorige eeuw. Na de energiecrisis omstreeks 1973 zijn diverse nieuwbouwwijken voorzien van zogenaamde stadsverwarming. Restwarmte van elektriciteitscentrales of industrie wordt in dergelijke wijken nuttig gebruikt om woningen van comfortabele ruimtetemperaturen en warm tapwater te voorzien, waardoor fossiele brandstof bespaard wordt.

Tegenwoordig wordt warmtedistributie veelal kleinschaliger toegepast, aangezien transport over grote afstanden (door de grond) gepaard gaat met enorme investeringen en energieverliezen. Binnen een appartementencomplex of een kleinschalige groep woningen kan het zeker rendabel en energiebesparend zijn om een warmtedistributiesysteem toe te passen. Door collectief van één warmtebron gebruik te maken, kan het opgestelde vermogen per woning aanzienlijk lager worden gekozen dan bij individuele installaties. Ook de toepassing van duurzame(re) energiebronnen als een zonlichtsysteem, een warmtekrachtkoppeling (WKK) of een warmtepomp wordt daardoor aanzienlijk interessanter.

Ferroli Nederland heeft met haar nieuwe BlueCity lijn, een tailor made oplossing voor zowel cv als tapwater:

- BlueCity: BlueCity 100,200,300, 300 Compact, 400