VR ketels in 2015

In september 2015 moeten door een Europese richtlijn alle nieuw te verkopen gas-, olie- en elektrisch gestookte verwarmingstoestellen en warmwatertoestellen worden voorzien van een Europees energielabel. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld warmtepomptechniek,micro-WKK en aanvullingen met thermisch zonlicht. Alle toestellen dienen vanaf September minimaal energielabel B te hebben. Wat is hiervan nu het effect op VR Ketels. Deze beschikken namelijk over energielabel C?

Er is namelijk alleen een uitzondering gemaakt voor open VR toestellen (zonder ventilator en met trekonderbreker); deze mogen het Label C hebben.  De toepassing van deze open toestellen zal naar verwachting beperkt worden tot het gebruik in de gestapelde bouw, voorzien van bouwkundige schoorstenen.

Voor gesloten VR toestellen betekent dit echter het einde van een tijdperk.  Voor woningcorporaties ,VVE's en consumenten heeft dit echter de nodige gevolgen. Willen zij hoge kosten als gevolg van aanpassingen aan het rookgaskanaal voorkomen dan kunnen zij maximaal tot 1 september nog hun bestaande gesloten VR ketel laten vervangen voor een nieuwe VR ketel.  De productie van VR ketels zal namelijk als gevolg van deze regeling volledig komen te stoppen Ferroli  Nederland zal vanaf 1 januari alleen nog pre-orders verzamelen en een laatste productierun draaien op 1 maart 2015.  In uw belang en dat van uw opdrachtgevers verzoeken wij u tijdig contact te zoeken met uw Rayonmanager van Ferroli en te inventariseren bij welke projecten  wij u nog kunnen assisteren.