OK CV Label

Begin 2015 lanceert UNETO-VNI in samenwerking met VFK (ketelfabrikanten), met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en met financiering van het Ministerie van BZK een vrijwillige inspectie/keur voor cv-ketels in de woningmarkt. Door heel Nederland worden in de aankomende weken door Uneto VNI verschillende informatiesessies gegeven over het OK CV label.
 
Bij Ferroli Nederland staat een sessie gepland op maandag 17 November en dinsdag 25 november. Beide sessies zijn vol. Mocht u interesse hebben in een van de sessies, neem dan contact op met Uneto VNI en meld u aan op een reserve lijst. Indien er minimaal aantal extra aanmeldingen zijn wordt er een nieuwe sessie gepland.
 
 
Belangrijke Informatie voor installateurs, corporaties, VVE's: 

Na uitvoering van de keuring weet een eigenaar en/of gebruiker:
dat de ketel veilig is;
dat de ketel zo energiezuinig mogelijk functioneert;
dat het gevraagde en het beschikbare vermogen van de verwarmingsinstallatie op elkaar afgestemd zijn;
welke maatregelen mogelijk zijn om het energiegebruik te verminderen;
welke energie-efficiënte opties beschikbaar zijn bij toekomstige ketelvervanging om de woonlasten te beheersen.

De ontwikkeling van OK CV wordt ondersteund vanuit de overheid aangezien met het keur invulling wordt gegeven aan de Europese Richtlijn Energieprestaties Gebouwen (EPBD): het energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving.
 
Tactiek en middelen
Om OK CV stevig in de markt te zetten, gaat Stichting OK CV onder andere gebruik maken van vrije publiciteit en PR-activiteiten. Deze activiteiten zijn onderdeel van een integraal communicatieplan. 

Doelgroepen en doelstellingen
De volgende doelgroepen en doelstellingen worden onderscheiden:
- Directeuren van verwarmings- en servicebedrijven en hun medewerkers: Bekendheid geven aan OK CV, enthousiasmeren om het label te gaan voeren;
- Woningeigenaren: Het bestaan van het label en de voordelen onder de aandacht brengen. Motiveren om de inspectie uit te laten voeren;
- Beheerders bij woningbouwcorporaties: dezelfde doelstellingen als bij woningeigenaren.
- Verenigingen van Eigenaren: dezelfde doelstellingen als bij woningeigenaren.
 

Kernboodschappen
Directeuren installatie- en service bedrijven/medewerkers:
Met OK CV heeft u kans om zich te onderscheiden. U denkt mee over de veiligheid en de energierekening van uw (potentiële) klanten. OK CV geeft u als installateur extra toegevoegde waarde. Profiteer van de mogelijkheden van OK CV en zorg dat u ervoor gekwalificeerd bent. 
OK CV is een initiatief van UNETO-VNI en de ketelfabrikanten en wordt ondersteund door de Rijksoverheid.

Woningeigenaren
Laat uw ketel controleren door een OK CV installateur. Neem de veiligheid van uw gezin in eigen hand. Laat uw energiekosten niet onnodig oplopen, zorg er zelf voor dat uw woning energiezuinig is. OK CV is een initiatief van UNETO-VNI en de ketelfabrikanten en wordt ondersteund door de Rijksoverheid. 

Beheerders van woningcorporaties
U kunt nu afrekenen met onveilige situaties in uw woningbestand. Tegelijkertijd helpt u de energierekening van huurders omlaag te brengen. Uw woningbestand wordt daardoor waardevast en blijft aantrekkelijk voor toekomstige huurders. Laat uw ketels controleren door een OK CV installateur.
OK CV is een initiatief van UNETO-VNI en de ketelfabrikanten en wordt ondersteund door de Rijksoverheid.

Vereniging van Eigenaren
Zorg er nu voor dat cv-ketels geen ongelukken kunnen veroorzaken. Profiteer van de mogelijkheid om uw energierekening omlaag te brengen. Laat uw ketel controleren door een OK CV installateur. 
OK CV is een initiatief van UNETO-VNI en de ketelfabrikanten en wordt ondersteund door de Rijksoverheid.