A Label Pomp

Er is in Europa in 2015 een belangrijke wijziging op komst voor ketelfabrikanten aangaande pompen. Bij Circulatiepompen hadden sinds 1 januari 2013 al twee belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Ten eerste moesten alle circulatiepompen een energie-efficiëntie-index (EEI) hebben die lager is dan 0,27. Ten tweede was de manier waarop de (EEI) index werd berekend veranderd. Alle circulatiepompen moesten namelijk een nieuwe EEI hebben die niet hoger was dan 0,27.
 
In 2015 zal de EEI-index opnieuw worden gewijzigd en moeten circulatiepompen een EEI hebben die onder de 0,23 ligt om te voldoen aan de ErP-richtlijn. Vanaf die datum vallen ook ingebouwde pompen in bijvoorbeeld HR-ketels en warmtepompen onder de EEI-richtlijn. Alle pompen die vanaf september 2015 op de markt komen hebben dan standaard het energielabel A.
 
Ferroli hanteert in zijn huidige BlueSense ketellijn nog de Modulerende Aan-uit pomp. Wij kunnen deze pomp in de BlueSense per 1 januari uit voorraad leveren, maar zullen deze op 1 september 2015 pas definitief doorvoeren. Wij zijn namelijk van mening dat de huidige aan-uit pomp met modulerende aansturing, zichzelf in de afgelopen jaren heeft bewezen, een energieverbruik vertoont dat bijna gelijkwaardig is aan dat van de A pomp en aantrekkelijk geprijsd is, aldus Roel Schurink (General Manager- Ferroli Nederland). Energiebesparing is natuurlijk van belang en met deze A label pomp is een besparing van 75% mogelijk. 
 
Maar bij ons is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ketel het allerbelangrijkste. Je ziet toch nog dat pompenfabrikanten aan het discussiëren zijn met producenten van vuilvangers over de gevoeligheid van de pomp. De rotor in de nieuwe generatie pompen met ECM-technologie is permanent magnetisch. Het gevolg: permanente afzetting en aangroei van magnetiet op de rotor met als gevolg een toenemend stroomverbruik en kans op schade. Hierdoor zie je dat bepaalde partijen aanbevelen om een vuilvanger te monteren zodat  magnetische en niet-magnetische deeltjes continu en betrouwbaar uit het water worden gefilterd. Ferroli blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en staat net zoals alle overige ketelfabrikanten in continue contact met de pompenfabrikanten. Een advies over een wel of niet toe te passen vuilfilter zal begin volgend jaar volgen. De A Label pomp van Wilo die Ferroli zal toepassen is backwards compatible en kan op alle bestaand pomphuizen van de BlueSense HR ketel worden toegepast.