Missie & visie

  

Ferroli Nederland is een verkoop- en serviceorganisatie van energiebesparende binnenklimaatconcepten voor alle niveaus in de bedrijfskolom. Onze taak is om klanten optimaal te begeleiden bij het samenstellen van technische installaties.

 Daarnaast zijn we actief betrokken bij het adviseren van onze klanten over effectieve project invullingen voor nieuwbouw en bestaande bouw. De positie van de klant staat hierbij altijd centraal. Door verder te kijken naar ondersteuning in beheer en onderhoud kunnen wij bijdragen aan een gezond woon- en werkklimaat. Vertrouwen in onze producten, service en bedrijfszekerheid zijn hierbij essentieel. Onze klanten moeten altijd van ons op aan kunnen. Wat we beloven maken wij ook waar.

Ferroli Nederland wil graag in het samenspel met strategische partners zijn meerwaarde laten zien. Door in het voortraject gericht adviezen te geven over het optimale technische klimaatconcept, kan samen met andere partijen de juiste voorbereiding worden getroffen voor een succesvolle installatie. In dit verband praten we over ketenintegratie.

Deze manier van samenwerken voorkomt extra bouwtechnische aanpassingen, die een effect kunnen hebben op het uiteindelijke klimaatconcept. De klant haalt het maximale resultaat uit zijn technische installatie en Ferroli Nederland kan op zijn beurt volledige kwaliteit- en prestatiewaarborging afgeven voor het eindproduct.

 Faalkosten tijdens de installatie worden hierdoor tot een minimum beperkt. Om tijdens de technische levensduur een constante prestatie te kunnen garanderen, is onderhoud en beheer van levensbelang. Door onderhoudsvoorschriften goed op te volgen en preventief onderdelen te vervangen blijft niet alleen de kwaliteit en het comfort behouden, maar wordt ook de technische levensduur verlengd en bespaard op energieverbruik.