Lid van

  

Mijnbalansventilatie.nl - initiatief van de Kring HR Balansventilatie

Mijnbalansventilatie.nl is een initiatief van de Kring HR Balansventilatie van de brancheorganisatie Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA). De site geeft antwoorden op algemene consumentenvragen over het belang van balansventilatie? Hoe werkt het systeem en hoe moet het onderhouden worden? Wat kun je zelf doen en waar kun je terecht voor professioneel onderhoud en eventuele vragen? Gebruikers krijgen zo inzicht in de werking van het systeem waardoor je het klimaat in je woning vitaal en comfortabel kan houden, mét oog voor je portemonnee en het milieu.

  
Holland Solar - Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie

Holland Solar wil informatie verstrekken over de mogelijkheden van het toepassen van zonne-energie, en als vertegenwoordiger van de sector actief samenwerken met de overheid, ontwikkelaars, installateurs, woningbouwcorporaties, industrie; kortom met alle partners die de toepassing van zonne-energie willen bevorderen en ondersteunen.

  
VLA - Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten

Branchevereniging voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische producten. De VLA informeert leden over de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving binnen de sector. Ook wordt er vanuit de branchevereniging de mogelijkheid geboden om de leden onderling kennis uit te wisselen. Tevens houden wij ons bezig met het verstrekken van het belang van een gezond binnenklimaat. 

VFK - Branche organisatie van CV-ketel fabrikanten

Ter bevordering van het gebruik van doelmatige, energiezuinige en milieuvriendelijke apparatuur voor het realiseren van een comfortabel binnenklimaat en warmwatervoorziening in woningen en gebouwen.

VFK heeft zich ten doel gesteld een goed, onafhankelijk en duidelijk systeem van het verstrekken van kwaliteitsinformatie door middel van labeling te hanteren voor de betreffende producten, die naast de wettelijke eisen, zoals voor de CE-markering, voldoen aan significant aanvullende eisen.

Alle leveranciers van de betreffende producten kunnen het recht verkrijgen deze labeling in de vorm van productcertificatie op vrijwillige basis op hun producten te voeren.

De labels met kwaliteitsinformatie zijn onder andere gericht op één of meerdere van de volgende kwaliteitsaspecten:

 • algehele basiskwaliteit;
 • (gebruiks-)rendement;
 • service- en gebruiksvriendelijkheid en storingsongevoeligheid;
 • milieuvriendelijke eigenschappen en constructies;
 • beschikbaarheid van onderdelen en servicemogelijkheden minimaal 10 jaar na de beëindiging van de productie;
 • het eenvoudig installeren onder Nederlandse omstandigheden;
Conceptueel Bouwen Nederland BV - Organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het bedrijfsmatig en maatschappelijk laten renderen van conceptueel bouwen

Conceptueel Bouwen Nederland's leidende positie komt voort uit de kennis en autoriteit van o.a. Pieter Huijbregts, mede-partner van het bureau. Aangevuld met adviseurs en specialisten die vanuit de praktijk weten hoe je concepten ontwikkelt, verbetert en inkoopt.  De kracht zit in het totaalaanbod van advies, opleiding en realisatie.  Op het gebied van strategie, marketing, organisatie, samenwerking en gedrag- en cultuurverandering. Het overall doel is meer rendement met concepten. Zowel bedrijfsmatig als maatschappelijk.

TVVL -Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen

TVVL is een vereniging van mensen die zich toeleggen op de ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden voorzieningen en de invloed hiervan op de mens en zijn/haar functioneren. TVVL vergaart, bundelt en ontwikkelt kennis en draagt deze over binnen de context van maatschappelijk debat, dagelijkse gebeurtenissen en aanpalende wetenschappen. We vertalen de kennis in innovatieve technologische oplossingen en organiseren dit naar praktische richtlijnen en handvatten. TVVL draagt kennis over middels kwalitatief hoogstaande post HBO-cursussen en wetenschappelijke voorstudies die leiden tot publicaties en lezingen. TVVL zet zich bij alle activiteiten in voor een duurzame wereld, in de vaste overtuiging dat we zuinig moeten omspringen met de eindige resources van onze planeet.

EPK - Stichting Energie Prestatie Keur

De Stichting Energie Prestatie Keur is een onafhankelijke organisatie, die het gebruik van energiezuinige, schone en doelmatige verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en andere duurzame-energierelevante installatieproducten, zoals zonne-energie en warmteterugwinapparatuur, stimuleert. De Stichting EPK ontwikkelt en promoot hiertoe kwaliteitskeurmerken - Gaskeur, Ventilatiekeur, Warmtepompkeur en Zonnekeur - die een waarborg zijn dat betreffende apparatuur aan hoge, objectieve eisen voldoet. Producten met het keurmerk zijn doelmatig, comfortverhogend, energiezuinig en milieuvriendelijk, gemeten naar de modernste technologische mogelijkheden en maatschappelijke opvattingen. Ook voldoet de installatiewijze en het onderhoudsniveau aan de verwachtingen van de Nederlandse installateur.

Stichting PassiefBouwen -  Stichting voor bevorderen van toepassing passief bouwen in Nederland

Deelnemers zijn - naast overheid en koepelorganisaties - een groot aantal vooraanstaande bedrijven en organisaties op het gebied van architectuur en ontwerp, bouw en constructie, energie, elektronica, isolatie, verwarming, koeling en bouwmaterialen. De deelnemers bekostigen samen het werk van de stichting.

Taak van de stichting is om:

 • passieve zonne-energie en zonpassieve bouwwijzen te bevorderen
 • marktpartijen bij elkaar te brengen
 • werkwijzen en producten voor Passief Bouwen te (laten) ontwikkelen
 • voorlichting en informatie aan alle doelgroepen te geven
 • contacten met overheden en relevante organisaties te onderhouden
 • bijdragen te leveren over regelgeving en normering
 • kwaliteitsbevordering, productontwikkeling, onderzoek, opleiding en marktintroductie te stimuleren en ondersteunen
Slim en Snel -  Organisatie voor het begeleiden van woningbouwcorporatie(s)en toeleveranciers bij het vertalen van hun ambities naar een innovatieve marktbenadering in de vorm van duurzame renovaties;

Slim en Snel biedt:

 • Begeleiding van de geselecteerde woningbouwcorporatie(s) bij het vertalen van de eigen ambities naar een innovatieve marktbenadering;
 • Inbreng van kennis en ervaring uit de andere clusters in Nederland. Zo hoeft het wiel niet meerdere malen uitgevonden te worden;
 • Resultaten uit het onderzoek door de Nyenrode Business Universiteit naar lessen uit eerdere duurzame renovaties zodat deze optimaal kunnen worden ingezet;
 • Coaching van consortia (uitvoerende marktpartijen) voor het optimaliseren van conceptontwikkeling en samenwerking. Zo ontstaat een kwalitatief beter plan, dat bovendien efficiënter, en dus goedkoper, uitgevoerd wordt;
 • Procesbegeleiding kennisdeling tussen de vragers (woningbouwcorporaties), aanbieders (marktpartijen) en derden door middel van een digitaal platform.